Educational Activities nedir?

    Toplumda karşılaşılan sorunlara tekno-sosyal bir şekilde çözümler üretebilmeyi amaçlamaktadır. Teknik projelerin yanında sosyal sorumluluk kapsamında da projeler yapmaktadır. Bilim ve teknolojiyi kullanarak ilkokul ve lise çağındaki çocuklara eğitimler vererek onları teknik yönden geliştirmektedir.


 

 Okul Boyama Etkinliği: Bu etkinlikteki amacımız yardıma ihtiyacı olan köy okullarına gidip oradaki ihtiyaçları elimizdeki imkanlar yardımıyla tamamlamaktır. Onlara daha temiz ve daha verimli bir ortam sağlamak amacıyla düşünülmüş projedir.

 Isıtıcılı Köpek Kulübesi: Eskişehir gibi soğuk iklime sahip şehirlerde teknik olarak hayvanların ısınamama problemleri olduğunu görüyoruz ve hayvanlara daha sıcak bir ortam sağlamak amacıyla ısıtıcılı kulübeler tasarlamak, onlara olabildiğince doğal ve maliyeti düşük bir şekilde bu projeyi faaliyete geçirmenin hayvanlara karşı atılan büyük bir adım olacağını düşünüyoruz.

 Geri Dönüşümlü Köpek Kulübesi: Etrafımızda gördüğümüz geri dönüşümü olan malzemelerin gereksiz kullanımına dikkat çekmek ve bu malzemeleri başka alanlarda değerlendirerek topluma fayda sağlamak amacıyla düşünülmüş bir projedir. Eskişehir Belediyesinin yardımıyla köpek kulübelerini sokaktaki hayvanlarımız için fazlalaştırarak gereksiz plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşümlü malzemelerin de farklı alanlarda topluma fayda sağlayacağını gösterebilmeyi amaçlıyoruz.

Hour of Code Etkinliği: 
    ⇒29 Kasım 2019 tarihinde Yarbay Mehmet Yaşar Gülle İlkolulundaki küçüklerimize ziyaratte bulunduk. Geleceğimiz olan çocukları aydınlatmaadına kodlamanın hangi alanlarda kullanıldığını ve nasıl kod yazabilabileceğini onların anlayabileceği seviyede cod.org üzerinden anlattık.

Bilim Deneyi Etkinliği:
        27 Aralık 2019 tarihinde Kardeşler Ortaokulunda okuyan 5. Sınıf düzeyindeki çocuklarımızla birlikte Bilim Deneyi Etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklara mühendislik kavramını anlatarak hayal dünyalarından gerçek yaşama ufak bir yol çizdik. Sunumlar hazırlayıp her mühendislik hakkında fikir sahibi olmalarını sağladık. Yaptığımız sunumları da gerçekleştirdiğimiz deneylerle destekledik. Geleceğimiz olan çocuklara mühendislikler ve bilim hakkında bilgi vererek onlara umut ışığı olduk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pill Digital